SPMC

SPMC

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinis praktinio mokymo centras

2014 m. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje buvo atidarytas Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinis praktinio mokymo centras.

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centras yra įkurtas įgyvendinant projektą – „Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-002, kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Centras veikia Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje, atlikus  pastato kapitalinį remontą. Sektorinis praktinio mokymo centras aprūpintas modernia praktinio mokymo įranga (prekinio traukinio valdymo simuliatorius, automatiniais stabdžių bandymo stendais, kompiuterine technika,  suvirinimo  ir kt. įranga.).

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centre  praktinius įgūdžius lavina Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos mokiniai, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai. Šiuolaikiškai ir moderniai įrengtose sektorinio praktinio mokymo centro bazėje tobulinti turimus įgūdžius ir kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti gali įmonių (pvz., AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir t.t.), susijusių su geležinkelio transporto veikla, darbuotojai.  Įsteigtas centras leidžia geležinkelio specialistams konkuruoti Lietuvos ir ES darbo rinkoje.

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro įsteigimas leidžia kokybiškai  įgyvendinti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB „Dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo“  bei padidino galimybes teikti didesnės apimties tęstinio mokymo paslaugas.


Paskutinį kartą redaguota: 2019-02-25 15:41