Projektai

Projektai


Įgyvendinami projektai

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0003 „GELEŽINKELIO TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“

Projekto vykdytojas - Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

 

Projekto santrauka:

2014 m. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje buvo atidarytas Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinis praktinio mokymo centras.

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centras yra įkurtas įgyvendinant projektą – „Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio  mokymo centro plėtra“, kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Centras veikia Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje, atlikus  pastato kapitalinį remontą. Sektorinis praktinio mokymo centras aprūpintas modernia praktinio mokymo įranga kaip "Prekinio šilumvežio ER20CF  pilnos kabinos simuliatorius, Prekinių šilumvežių stabdžių bandymo stendu ir t.t .

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centre  praktinius įgūdžius lavina Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos mokiniai. Šiuolaikiškai ir moderniai įrengtose sektorinio praktinio mokymo centro bazėje tobulinti turimus įgūdžius ir kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti gali įmonių (pvz., AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir t.t.), susijusių su geležinkelio transporto veikla, darbuotojai.  Įsteigtas centras leidžia geležinkelio specialistams konkuruoti Lietuvos ir ES darbo rinkoje.

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro įsteigimas leidžia kokybiškai  įgyvendinti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB „Dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo“  bei padidino galimybes teikti didesnės apimties tęstinio mokymo paslaugas.

 

Projektui iškeltas tikslas – pagerinti Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro praktinio mokymo paslaugų kokybę. Siekiant Projekto tikslo, suformuluotas vienas Projekto uždavinys – Plėtoti geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą.

 

Įgyvendinus Projektą bus pasiekta šių rezultatų:

 

1. mokomajame pastate Islandijos g. 3, Vilniuje, 244 kv. m. ploto patalpos bus suremontuotos ir pritaikytos praktinio mokymosi įrangos plėtrai įgyvendinti;

2. bus patobulinta traukinio mašinistų praktinio mokymo įranga, į esamą mokymo bazę integruojant keturis papildomus įrangos komplektus;

3. bus patobulinta geležinkelio transporto logistikos specialistų praktinio mokymo įranga, į esamą mokymo bazę integruojant tris papildomus įrangos komplektus;

4. Mokyklos geležinkelio transporto specialistų rengimo SPMC traukinio mašinisto, traukinio konduktoriaus ir logisto ekspeditoriaus profesijoms įgyti stos vidutiniškai 150 asmenų per metus;

5. tęstinio profesinio mokymo programose Mokyklos geležinkelio transporto specialistų rengimo SPMC dalyvaus vidutiniškai 210 traukinio mašinistų ir logistų ekspeditorių per metus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017-12-15

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-10-31

Skiriamas finansavimas – 992 729,27 EUR. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Įgyvendinti projektai

Modulinės mokymo programos pritaikymas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybei

Projekto pavadinimas

„Modulinės mokymo programos pritaikymas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybei“

Projekto pareiškėjas

Kauno ryšininkų mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto biudžetas

11574 EUR

Projekto aprašymas

Kauno ryšininkų mokykla kartus su Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla planuoja organizuoti 12 profesijos mokytojų, dirbančių su kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniais, vienos savaitės stažuotes Portugalijoje ir Maltoje. Planuojama, kad dalyviai susipažins su tų šalių profesinėse mokyklose egzistuojančiomis modulinėmis programomis, išmoks jas rengti. Planuojamas projekto rezultatas - kompetencijos modulinių programų kūrime bei modulinės programos parengimas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokymui.


IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje

Projekto pavadinimas

IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje 

Projekto numeris

LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto aprašymas

​Projektas skirtas Lietuvos profesinių mokyklų pirminio profesinio rengimo IT srities specialybių (kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus, elektroninės leidybos maketuotojo, kompiuterinės įrangos derintojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybių) III kurso mokiniams.

Pagrindinis projekto tikslas - sudaryti sąlygas profesinio rengimo įstaigose IT srities specialybių besimokantiems mokiniams įgyti profesinių įgūdžių užsienyje, susipažinti su IT srities specialistų darbo specifika, naujovėmis ir darbo etika. Stažuotė užsienio įstaigoje suteiks mokiniams jų studijuojamos IT srities profesinių žinių ir praktinių įgūdžių kompiuterinės grafikos, maketavimo technologijų, tinklapių kūrimo, darbo su duomenų bazėmis srityse. Mokiniai taip pat patobulins profesines užsienio kalbos žinias, susipažins su šalies, kurioje vyks stažuotė, kultūra, tradicijomis, istorija, geografiniais ypatumais, mokysis tolerantiškumo, savarankiškumo, atsakingumo, punktualumo bei pareigingumo, ugdys verslumo ir bendravimo su klientais įgūdžius.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: mokiniai turės naujų IT srities teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kompiuterinės grafikos, maketavimo technologijų, tinklapių kūrimo, darbo su duomenų bazėmis srityse; išmanys, kaip saugiai dirbti kompiuterine technika; žinos, kokie yra darbo etikos ir darbo kultūros reikalavimai; žinos IT naudojimo socialinius, etinius ir teisinius principus;  patobulins specialybės užsienio kalbos žinias; žinos, kokios IT naujovės yra naudojamos Europoje; mokiniai išsiugdys verslumo pagrindus ir turės bendravimo su klientais įgūdžių; prasiplės mokinių socialinis tinklas - jie įgys naujų draugų/kolegų užsienyje.

Projektas bus įgyvendinamas 2015 m. kovo-balandžio mėn. Ispanijoje ir Čekijoje.​

Projekto biudžetas

​29625 EUR​

Projekto pradžia

2014-07-01

Projekto pabaiga

​2015-05-31


​​Renkuosi sveikatą!​

Projekto pavadinimas

Renkuosi sveikatą!

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto aprašymas

​Projekto tikslas - skatinti Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos bendruomenę (mokinius, mokytojus ir administracijos darbuotojus) propaguoti sveiką gyvenseną sportuojant ir sveikai maitinantis, atsisakant žalingų įpročių, keičiant gyvenimo būdą.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojamos novatoriškos ir įdomios veiklos, skatinančios projekto dalyvius daugiau sportuoti ir būti gryname ore, rinktis sveiką maistą ir patys jį pasigaminti, naudoti daugiau vandens. Projekto dalyviai taip pat turės galimybę pabendrauti su specialistais, propaguojančiais sveiką gyvenseną, aptars, kaip galima pakeisti gyvenimo būdą, atsisakyti žalingų įpročių. Visose projekto veiklose dalyviai turės aktyviai dalyvauti, mokytis naujų veiklų, bus skatinami ir mokomi prisiimti atsakomybę už savo sveikatos išsaugojimą ir gyvenimo būdo pasirinkimą.​

Projekto biudžetas

​7500 Lt

Projekto pradžia

​2014-09-01

Projekto pabaiga

​2014-12-31​


Sukurkime gražesnį rytojų!​

Projekto pavadinimas

Sukurkime gražesnį rytojų!

​Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

​Projekto aprašymas

​Projekto tikslas - skatinti Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus ir administracijos darbuotojus – aktyviai prisidėti prie švarios aplinkos kūrimo Vilniaus mieste; domėtis, kaip galima vykdyti taršos prevenciją ir ugdyti aplinkai draugišką gyvenimo būdą, kuris prisidėtų prie Vilniaus miesto kraštovaizdžio  išsaugojimo.

Projektas skirtas aktyvioms su aplinkosauga susijusioms veikloms, kurių metu VGTVPM bendruomenė gaus daug naujos ir aktualios informacijos, susijusios su aplinkosauga ir jos poveikiu gamtai bei žmogui. Projekto pagalba bus ugdomas projekto dalyvių aplinkosauginis sąmoningumas, bus išugdyti draugiški aplinkai įgūdžiai, o visa VGTVPM bendruomenė rūšiuos atliekas net ir pasibaigus projektui.

Šis projektas labai aktualus ir būtinas VGTVPM bendruomenei, nes įstaigoje iki šiol nebuvo vykdomos panašios iniciatyvos, o pagrindinė projekto dalyvių grupė – mokiniai – turi labai mažai informacijos apie aplinkosaugą ir jos reikšmę tiek gamtai, tiek žmogui. Didžioji dalis projekto dalyvių neturi jokių praktinių įgūdžių, susijusių su aplinkosauga ir taršos mažinimu. Projektas paskatins dalyviu sąmoningai ir atsakingai žiūrėti į aplinkosaugines problemas, VGTVPM bendruomenė būs motyvuota jas aktyviai spręsti kartu su kitais Vilniaus miesto gyventojais.​

​Projekto biudžetas

​4000 Lt

​Projekto pradžia

2014-09-01

​Projekto pabaiga

​2014-12-31


Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme​

Projekto pavadinimas

Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme

​Projekto numeris

NPJR-2014/10332

​Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai​

​Daugpilio vidurinė profesinė mokykla

​Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – atrasti ir pritaikyti naujus ir inovatyvius mokymo metodus profesinio mokymo procese. Projektas svarbus visoms profesinio mokymo įstaigoms, kurioms siekia padidinti profesinio mokymo populiarumą, plėtoti bendradarbiavimą su verslo atstovais, padidinti mokinių kūrybiškumą ir motyvaciją mokytis, patobulinti mokytojų profesines kompetencijas. Projekto rezultatas – bus parengta metodinė knyga apie inovatyvius mokymo metodus (CD laikmenoje).

​Projekto biudžetas

​8080 EUR

​Projekto pradžia

2014 m. rugpjūtis

​Projekto pabaiga

​2015 m. rugpjūtis


Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas

Projekto pavadinimas

Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas

​Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000194

​Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

​Projekto partneriai

​Esmovia (Ispanija), Training Vision Ltd (dž. Britanija)

​Projekto aprašymas

​Projektu siekiama padėti geležinkelio transporto srities profesijos mokytojams ir mokiniams teoriškai ir praktiškai susipažinti su Dž Britanijos ir Ispanijos geležinkelio transporto sistema ir darbo geležinkelio transporto sektoriuje tose šalyse ypatumais. Kadangi VGTVPM yra vienintelė profesinė mokykla, kuri Lietuvoje moko geležinkelio transporto srities specialistus, šios sritiems mokiniams ir mokytojams reikia susirasti kolegų ir įgyti patirties užsienyje, kad mokiniai lengviau integruotųsi į Lietuvos ir Europos darbo rinką, taptų savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi, geriau mokantys užsienio kalbą, o mokytojai galėtų atnaujinti geležinkelio transporto srities mokymo programas ir pradėtų taikyti naujus ir inovatyvius mokymo metodus, kurie padidintų mokinių mokymosi motyvaciją ir populiarintų profesinį mokymą.

Projekte dalyvaus 4 geležinkelio transporto srities profesijos mokytojai ir 20 geležinkelio transporto srities mokinių. Priimantieji projekto partneriai iš Dž. Britanijos ir Ispanijos. 2 profesijos mokytojai stažuosis 1 savaitę Dž. Britanijoje, 2 profesijos mokytojai 1 savaitę stažuosis Ispanijoje. 10 mokinių kartu su lydinčiuoju mokytoju 2 savaites patirties semsis Dž. Britanijoje, o likusieji 10 mokinių kartu su lydinčiuoju mokytoju vyks į Ispaniją. Šis projektas - pirmoji galimybė geležinkelio transporto srities mokiniams įgyti patirties užsienyje, nes iki šiol buvo labai sudėtinga surasti priimančiuosius partnerius užsienyje, kurie sutiktų priimti mokinius praktikai.

Pagrindinis projekto tikslas - teoriškai ir praktiškai susipažinti su Dž. Britanijos ir Ispanijos geležinkelio transporto sistema ir darbo geležinkelio transporto sektoriuje ypatumais.

​Projekto biudžetas

​40833 EUR​

Projekto pradžia

2014-08-01​

Projekto pabaiga

​2015-07-31​


Įgykime patirties užsienyje!​

Projekto pavadinimas

Įgykime patirties užsienyje!

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000347​

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

Kauno taikomosios dailės mokykla, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, M.E.P. Europrojects Granada (Ispanija), Zavod Za Novodobno Izobrazevanje (Slovėnija), Euroyouth (Portugalija)

Projekto aprašymas

​Tiek Lietuvos, tiek ES darbo rinkoje pastebima tendencija, jog nuolat didėja kompiuterinės grafikos projektavimo dizainerių ir kompiuterio organizacinės technikos operatoriaus specialybės kvalifikuotų ir kokybiškai dirbančių darbuotojų poreikis. Atsižvelgiant į šias darbo rinkos tendencijas ir darbdavių reikalavimus, Lietuvos profesinės mokyklos nusprendė prisidėti prie kvalifikuotų IT sektoriaus specialistų trūkumo sumažinimo - projekte dalyvaujančios Lietuvos profesinės mokyklos sudarys sąlygas kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus specialybės (Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla ir Kauno taikomosios dailės mokykla) ir kompiuterio ir organizacinės technikos specialybės (Panevėžio profesinio rengimo centras) mokiniams įgyti teorinių žinių ir praktinės patirties užsienyje.

 

Pagrindinis projekto tikslas - sudaryti sąlygas profesinio rengimo įstaigose  besimokantiems kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus ir kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniams įgyti praktinių profesinių įgūdžių ir naujų teorinių žinių užsienyje.

 

Projekto tikslai kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus specialybės mokiniams:

*susipažinti su kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus specialistų darbo specifika, naujovėmis ir darbo etika;

*įgyti teorinių žinių ir praktinės patirties kompiuterinės grafikos, maketavimo technologijų, tinklapių kūrimo srityse;

*patobulinti profesinės užsienio kalbos žinias, susipažinti su šalies, kurioje vyks stažuotė, kultūra, tradicijomis, istorija, geografiniais ypatumais;

*išmokti tolerantiškumo, savarankiškumo, atsakingumo, punktualumo bei pareigingumo;

*išsiugdyti kūrybiško ir kritinio mąstymo, verslumo ir bendravimo su klientais įgūdžius.

 

Projekto tikslai kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniams:

*susipažinti su kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialistų darbo specifika, naujovėmis ir darbo etika;

*įgyti teorinių žinių ir praktinės patirties rengiant ir eksploatuojant kompiuterių tinklus, diegiant operacines sistemas, aptarnaujant kompiuterinę techniką.

*patobulinti profesinės užsienio kalbos žinias, susipažinti su šalies, kurioje vyks stažuotė, kultūra, tradicijomis, istorija, geografiniais ypatumais;

*išmokti tolerantiškumo, savarankiškumo, atsakingumo, punktualumo bei pareigingumo;

*išsiugdyti kūrybiško ir kritinio mąstymo, verslumo ir bendravimo su klientais įgūdžius.

 

Įgyvendinus projektą bus patenkinti šie projekto dalyvių (mokinių) poreikiai:

-mokiniai, pabaigę mokyklą, bus konkurencingesni darbo rinkoje ir lengviau susiras darbą;

-turės naujų studijuojamos specialybės teorinių žinių ir praktinių įgūdžių;

-išmanys, kaip saugiai dirbti su kompiuterine technika;

-žinos, kokie yra darbo etikos ir darbo kultūros reikalavimai;

-žinos IT naudojimo socialinius, etinius ir teisinius principus;

-patobulins specialybės užsienio kalbos žinias;

-žinos, kokios kompiuterinės grafikos projektavimo naujovės yra naudojamos Europoje;

-mokiniai išsiugdys verslumo, kūrybiško ir kritinio mąstymo pagrindus;

-turės bendravimo su klientais įgūdžių;

-prasiplės mokinių socialinis tinklas - jie įgys naujų draugų/kolegų užsienyje

-mokiniai taps tolerantiškesni, atsakingesni, pareigingesni, punktualesni;

-mokiniai suvoks, koks svarbus yra mokymasis visą gyvenimą ir išmoks planuoti savo profesinę karjerą.​

Projekto biudžetas

​41411 EUR

Projekto pradžia

2014-08-01

Projekto pabaiga

​2015-07-31​


Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sinergija rengiant transporto ir logistikos sektoriaus kvalifikuotus darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus

Projekto pavadinimas

Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sinergija rengiant transporto ir logistikos sektoriaus kvalifikuotus darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000167

Projekto pareiškėjas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto aprašymas

​Projekto tikslai:

• profesinio mokymo įstaigų ir verslo partnerystės kūrimas;

• dėmesys transporto ir logistikos sektoriui, kuriam trūksta kvalifikuotų specialistų;

• kvalifikacijų atitikimas darbo rinkos reikmėms;

• praktinio mokymo kokybės panaudojant sektorinius praktinio mokymo centrus gerinimas.

 

Projekte dalyvaus mokymo įstaigos, kurių bazėje kuriami SPC. Dalyvių skaičius - 7. Vizito trukmė - 5 d. Numatytas vienas

vizitas. Profesinio rengimo specialistai vyks į Ispaniją.

 

Projekto metu įgytos dalyvių žinios bei tarptautinė patirtis prisidės prie logistikos bei transporto sektoriaus mokymo programų

tobulinimo, jų įgyvendinimo kokybės ir atitikimo darbo rinkos poreikiams. Baigus naujas/atnaujintas mokymo programas jauni

žmonės turės rinkai reikiamas kompetencijas, o tai prisidės prie nedarbingumo mažinimo šalies mastu.​

Projekto biudžetas

​8540 EUR


Inovatyvių mokymo formų patirtis ES profesinio mokymo kontekste

Projekto pavadinimas

Inovatyvių mokymo formų patirtis ES profesinio mokymo kontekste 

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000282

Projekto pareiškėjas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla​

Projekto aprašymas

​Projekto tikslas – suteikti profesinių mokyklų darbuotojams (pedagogams) profesines žinias, įgūdžius ir reikiamus gebėjimus,

gerinant inovatyvių IKT panaudojimą profesinio mokymo proceso organizavime, užtikrinant jo prieinamumą didesnei jaunų žmonių grupei.

Mokyklos į stažuotes siųs po 4 dalyvius, kurie bus atrinkti kiekvienoje mokykloje pagal nustatytus reikalavimus. Dalyviai atliks darbo stebėjimą ES šalių profesinio mokymo įstaigose, siekiant pasiekti projekto tikslą.

Priimančiosios šalys – Prancūzija, Portugalija, Graikija ir Vokietija.

Į jas iš viso 16 mobilumo dalyvių vyks 4 srautais.

Projekto biudžetas

​20948 EUR


Šiuolaikinio mokytojo šūkis: "Asmeninis profesinis tobulėjimas!"

Projekto pavadinimas

Šiuolaikinio mokytojo šūkis: „Asmeninis profesinis tobulėjimas!”

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000293

Projekto pareiškėjas

Alytaus profesinio rengimo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

​Projekto tikslai:

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams susipažinti su užsienio šalių mokymo įstaigose naudojamais mokymo metodais,

tobulinti profesines kompetencijas, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą, perimti

geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo ugdymo institucijose;

- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, suprasti, kas jo veikloje yra

tobulintina, kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių stoka ir į ką atsižvelgti planuojant profesinį tobulinimąsi;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, kelti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos

patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis.

 

Įgyvendinant projekto tikslus, siekiama sukurti konkretų produktą - profesinio mokymo proceso tobulinimo aplanką, kuriame

būtų konkretūs siūlymai dėl naujų mokymo dalykų, naujų technologijų ar mokymo modulių įvedimo, aptariami gamybinės

praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant rengti kvalifikuotus inžinerinės pramonės specialistus ir maksimaliai

priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių.

 

Viso į vizitus užsienyje vyks 20 profesijos mokytojų (iš kiekvienos institucijos po 5), dirbančių pagal suvirintojo (2 mokytojai), elektros įrenginių elektromechaniko (1 mokytojas), automobilių kėbulų remontininko (3 mokytojai), automobilių elektromechaniko (8 mokytojai), kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus (5 mokytojai), tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (1 mokytojas) mokymo programas.

 

Vizitų trukmė - 1 savaitė, nes toks laiko tarpas yra pakankamas ir būtinas dalyvių poreikiams tenkinti ir projekto tikslams įgyvendinti. Projekto dalyviai lankysis Austrijos, Prancūzijos, Čekijos, Vokietijos ir Italijos profesinio mokymo institucijose ir

verslo įmonėse​

Projekto biudžetas

​24060 EUR


Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje

Projekto pavadinimas

Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000320

Projekto pareiškėjas

Alytaus profesinio rengimo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, ALVIT inovacijų mokymo centras, Iscom Formazione Modena centras, institutas „infeba“, Lycée Professionnel Gustave Flaubert mokykla, Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich agentūra

Projekto aprašymas

​Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą, supažindinant su kitose ES

šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe;

- išmokyti mokinius saugiai ir našiai dirbti su naujausia technika, modernia įranga, inovatyviomis technologijomis;

- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio

kalbos įgūdžius;

- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.

 

Projekto dalyviai – IVT grupė, pirminio profesinio rengimo lygmens baigiamojo kurso mokiniai, besimokantys kompiuterio ir

organizacinės technikos operatoriaus (13 mokinių), suvirintojo (8 mokiniai), elektros įrenginių elektromechaniko (10 mokinių),

automobilių kėbulų remontininko (18 mokinių), tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (3 mokiniai), automobilių

elektromechaniko (23 mokiniai) programas.​

Projekto biudžetas

​114223 EUR

 

Profesionalus geležinkelietis

Projekto pavadinimas

Profesionalus geležinkelietis

Projekto numeris

2015-LT01-KA102-013068

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​EPD – European Projects Development (Portugalija), IEC TEMIS (Ispanija), PIKC „Rigas Valsts Tehnikums“ (Latvija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – teoriškai ir praktiškai susipažinti su Latvijos, Portugalijos, Ispanijos geležinkelio transporto sistema ir darbo geležinkelio transporto sektoriuje ypatumais.

Projekto dalyviai vyks į 2 savaičių stažuotes, kurių metu gaus ne tiks profesinės patirties, bet ir susipažins su užsienio šalies, kurioje lankosi , tradicijomis, papročiais, kultūra, susiras naujų draugų užsienyje, taps tolerantiškesni, turės darbo tarptautinėje komandoje patirties.

Projekto biudžetas

​50914,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-06-01

Projekto pabaiga

​2016-05-31


Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje

Projekto pavadinimas

Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje

Projekto numeris

2015-LT01-KA102-013066

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Elektrėnų profesinio mokymo centras, Euroyouth Portugal (Portugalija), Wisamar Bildungsgesellschaft (Vokietija), ESMOVIA (Ispanija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems transporto ir logistikos srities mokiniams įgyti profesinių įgūdžių ir naujų teorinių žinių užsienyje.

Projekto dalyviai vyks į 2 savaičių stažuotes (kartu su lydinčiu mokytoju), kurių metu gaus ne tiks profesinės patirties, bet ir susipažins su užsienio šalies, kurioje lankosi, tradicijomis, papročiais, kultūra, susiras naujų draugų užsienyje, taps tolerantiškesni, turės darbo tarptautinėje komandoje patirties. Projekto dalyviai taip pat patobulins profesines užsienio kalbos žinias, išmoks planuoti savo profesinę karjerą, žinos, kokie yra darbo etikos reikalavimai užsienyje.

Projekto biudžetas

​50089,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-06-01

Projekto pabaiga

​2016-05-31


Profesionalus IT specialistas​​​​

Projekto pavadinimas

Profesionalus IT specialistas

Projekto numeris

2015-LT01-KA102-013067

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Alytaus profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Kauno informacinių technologijų mokykla, M. Rimkevičaitės technologinė mokykla, Nebud Obet (Čekija), Wisamar Bildungsgesellschaft (Vokietija), IEC TEMIS (Ispanija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems IT srities mokiniams įgyti profesinių įgūdžių ir naujų teorinių žinių užsienyje.

Projekto dalyviai vyks į 2 savaičių stažuotes (kartu su lydinčiu mokytoju), kurių metu gaus ne tiks profesinės patirties, bet ir susipažins su užsienio šalies, kurioje lankosi, tradicijomis, papročiais, kultūra, susiras naujų draugų užsienyje, taps tolerantiškesni, turės darbo tarptautinėje komandoje patirties. Projekto dalyviai taip pat patobulins profesines užsienio kalbos žinias, išmoks planuoti savo profesinę karjerą, žinos, kokie yra darbo etikos reikalavimai užsienyje.

Projekto biudžetas

​65508,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-06-01

Projekto pabaiga

​2016-05-31


Let‘s unify IT!

Projekto pavadinimas

Let‘s unify IT!

Projekto numeris

2015-LT01-KA202-013479

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Tallinna Polutehnikum (Estija), IES LA SENIA (Ispanija), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija), Zespol Szkol nr 5 im. Karola Brzostowskiego (Lenkija), AEVA – EPA (Portugalija)

Projekto aprašymas

​Pagrindinis projekto tikslas – sukurti bendrą IT srities mokymo programą, kuri būtų naudojama daugelyje ES šalių. Vieninga mokymo programa padės projekte dalyvaujančioms institucijoms ir kitoms švietimo įstaigoms, besidominčioms IT sritimi, lengviau vykdyti IT specialistų mokymą bei organizuoti tarptautines praktikas, stažuotes, taikyti ECVET mokymo procese.

Projekto biudžetas

​102035, 00 EUR

Projekto pradžia

​2015-09-01

Projekto pabaiga

​2017-08-31


Coding Skills Development Using Robotics for Young Europeans

Projekto pavadinimas

Coding Skills Development Using Robotics for Young Europeans

Projekto numeris

2015-LT01-KA202-013501

Projekto pareiškėjas

​UAB „Baltic Orbis“

Projekto partneriai

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Elektrėnų profesinio mokymo centras, Escola Secundaria de Loule (Portugalija), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – organizuojant tarptautinius mokymus IT mokytojams plėtoti programavimo įgūdžius ir naudoti juos mokymo procese.

Šiuo projektu siekiama:

  • Plėtoti struktūruotą mąstymą naudojant programavimo įgūdžius.
  • Naudoti robotikos pagrindus, Siekiant ugdyti loginį-dedukcinį, algoritminį mąstymą;
  • Keistis gerąja patirmi tarp mokytojų, kurie dirba profesinio mokymo institucijose.

Projekto biudžetas

​252260,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-09-01

Projekto pabaiga

​2017-08-31


PASKUTINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS DAUGPILYJE
        2017 m. gegužės 15-16 dienomis Daugpilyje Latvijoje vyko paskutinis Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių plėtojimas naudojant robotiką“ 2015-1-LT01-KA202-013501  partnerių susitikimas. Iš VGTVPM vyko mokytojai Jevgenij Chomaniuk, Marina Kolesničenko ir Gimnazijos skyriaus vedėja Ilona Venčkauskaitė.
      Susitikimo metu partneriai dalinosi įgyvendintų veiklų patirtimis, pristatė, kaip sekasi robotikos užsiėmimai mokyklose, kiek jau yra padaryta rengiant metodinę medžiagą norintiems vykdyti robotikos užsiėmimus. Taip pat buvo aptarta viso projekto eiga, baigiamieji darbai ir galimas tolimesnis bendradarbiavimas.
 
TARPTAUTINIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS PORTUGALIJOJE
         016 m. gegužės 12-13 d. Portugalijos Loule mieste įvyko antrasis ERASMUS+ programos Strateginių partnerysčių projekto "Jaunų europiečių kodavimo įgūdžių plėtra naudojant robotus" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501 partnerių susitikimas.
       Visų projekto partnerių atstovai susitiko Escola Secundaria de Loule mokykloje, kur susipažino su Portugalijos profesinio mokymo sistemos naujovėmis, aptarė projekto įgyvendinimo eigą, perspektyvas, artimiausius darbus.
 

ROBOTIKOS-PROGRAMAVIMO MOKYMAI PORTUGALIJOJE
          2016 m. gegužės 2-13 d. Portugalijos Loule mieste įvyko IT srities specialistų robotikos-programavimo mokymai pagal ERASMUS+ programos Strateginių partnerysčių projektą "Jaunų europiečių kodavimo įgūdžių plėtra naudojant robotus" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501.
        Tarptautiniuose mokymuose dalyvavo 7 VGTVPM Mokytojai: Edita Taleikytė, Aleksandra Balsienė, Birutė Parnarauskienė, Marina Kolesničenko, Jevgenij Chomaniuk, Adomas Pakalnis, Vytautas Lapinskas.
  
TARPTAUTINIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VILNIUJE
         2015 m. spalio 15-16 d. Vilniuje įvyko ERASMUS+ programos Strateginių partnerysčių projekto "Jaunų europiečių kodavimo įgūdžių plėtra naudojant robotus" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501 partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo UAB „Baltic Orbis“ (Lietuva), Escola Secundaria de Loule (Portugalija), Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklo (Lietuva), Elektrėnų profesinio mokymo centro (Lietuva), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija) atstivai.  Susitikimo metu aptartas projekto įgyvendinimo planas, susipažinta su "LEGO" mokymo sistema, ilgai diskutuota, kuri programavimo kalba tinkamiausia sėkmingam projekto įgyvendinimui ir labiausiai suprantama projekto dalyviams. Visi susitikimo dalyviai taip pat lankėsi "Robotikos akademijoje" Vilniuje. Buvo nutarta, jog kitas projekto partnerių susitikimas vyks 2016 m. gegužės mėn. Portugalijoje.
        Pagrindinis projekto tikslas – tarptautinis IT srities mokytojų mokymas naudoti robotiką kaip pagrindinį programavimo (kodavimo) mokymo pagalbininką. Projektas taip pat skatins jaunuolių kompiuterinio programavimo ir struktūruoto mąstymo įgūdžius, o robotikos naudojimas padės mokymesi naudoti loginį-dedukcinį ir algoritminį mąstymą.
         Projekto koordinatorius – UAB „Baltic Orbis“.
      Pagrindinė tikslinė projekto grupė – IT srities arba programavimo (kodavimo) profesinių mokyklų mokytojai.

Aktualūs dokumentai

Dokumentai

Kaip ugdyti Z kartos mokinius?

ERASMUS+ strateginių partnerysčių projekto „Susivienykime IT“ partnerių susitikimas.  sklaidai_Portugalijaidocx.pdf 

ERASMUS+ projektą „Patirtis – geriausias mokytojas“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022810 sklaida_Vokietija.pdf Stažuotės Leipcige ataskaita.pptx

ERASMUS+ projekto „IT praktinių įgūdžių tobulinimas Europos šalių įmonėse“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022867 sklaida_Valencija.pdf 

ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projekto "Suvienykime IT" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013479  Ispanija.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Portugalijoje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus geležinkelietis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013068  Presentation1.pptx

Mokini ų mobilumo projektų sklaidos konferencija Konferencijos2.pdf

Informacija apie geležinkelio transporto specialybių mokinių stažuotę Portugalijoje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus geležinkelietis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013068 sklaida-Portugalija.pdf

Tarptautiniai robotikos-programavimo mokymai Portugalijoje  Robotika.pdf

Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Portugalijoje sklaida.pdf

Mokinių mobilumo projektų sklai dos konferencijos programa  Programa2.pdf

Informacija apie geležinkelio transporto specialybių mokinių stažuotes Rygoje ir Barselonoje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus geležinkelietis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013068 sklaida-Barselona-Ryga.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Tenerifėje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus IT specialistas“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013067  sklaida-Tenerife.pdf

Skelbiama atranka dėl mokymų Portugalijoje atranka-portugalija.pdf

Mokinių mobilumo projektų sklaidos konferencija Konferencijos.pdf

Projekto partnerių susitikimas Taline Talinas.pdf

Kviečiame dalyvauti mokinių mobilumo projektų sklaidos konferencijoje konferencija_proj_sklaida.pdf Programa_proj_sklaida.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Ispanijoje pagal Erasmus+ projektą „Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013066   sklaida-Ispanija.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Ispanijoje pagal Erasmus+ projektą „Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013066  sklaida-Portugalija.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Čekijoje pagal ERASMUS+ projektą Profesionalus IT specialistas“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013067 sklaida-Ostrava.pdf

Informacija apie tarptautinį projekto parnerių susitikimą Vilniuje pagal projektą Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501

sklaida.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Vokietijoje pagal ERASMUS+ projektą Profesionalus IT specialistas“ Nr. Nr. 2015-1-LT01-KA102-013067 sklaida-leipcigas.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Vokietijoje pagal Erasmus+ projektą „Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013066 sklaida-Vokietija.pdf

Metodinė medžiaga, parengta įgyvendinant projektą „Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme“ Nr. NPJR-2014/10332  1-E-Class_ENG.pdf1-E-Class_LV.pdf 2-innovative-methods-ENG.pdf 2-innovative-methods-LT.pdf3-Tecnilab-ENG.pdf 3-Tecnilab-LV.pdf 4-Innovative-met-LT-ENG.pdf

Informacija apie stažuotę Ispanijoje pagal projektą „Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sinergija rengiant transporto ir logistikos sektoriaus kvalifikuotus darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000167  informacija.pdf

Informacija apie mokinių ir mokytojų stažuotę Ispanijoje pagal projektą „Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000194  Valensija.pdf valensija-mok.mp4 

Informacija apie stažuotę Čekijoje pagal projektą „IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje“ 

Nr. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850  Cekija.pdf

Informacija apie stažuotę Ispanijoje pagal projektą „IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje“Nr. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850  ispanija-pristatymas.pdf

Informacija apie stažuotę Portugalijoje pagal projektą „Įgykime patirties užsienyje!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000347 

Lisabona.pdf Praktika Portugalijoje.pdf

Informacija apie stažuotę Ispanijoje pagal projektą „Įgykime patirties užsienyje!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000347 

Granada.pdf

Informacija apie stažuotę Vokietijoje pagal projektą „Įgykime patirties užsienyje!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000347 

Leipcigas.pdf

Informacija apie mokinių i rmokytojų stažuotę Dž. Britanijoje pagal projektą „Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000194  

dz.britanija-mokiniai.pdf UK-mokytoju.pdf

Informacija apie stažuotę Prancūzijoje pagal projektą „Šiuolaikinio mokytojo šūkis „Asmeninis profesinis tobulėjimas!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000293  Ruanas.pdf

Mokinių stažuotė Prancuzijoje pagal projektą „Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000320 

Prancuzija.pdf

Mokinių stažuotė Suomijoje pagal projektą „Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000320  

suomija-mokiniai.pdf

Stažuotė Kretoje pagal projektą „Inovatyvių mokymo formų patirtis ES mokymo kontekste“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000282  Kreta.pdf

Stažuotė Prancūzijoje pagal projektą „Inovatyvių mokymo formų patirtis ES mokymo kontekste“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000282  Prancuzija.pdf

Stažuotė Vokietijoje pagal projektą „Inovatyvių mokymo formų patirtis ES mokymo kontekste“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000282  Vokietija.pdf

Stažuotė Dž. Britanijoje pagal projektą „Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“

Nr. LLp-LDV-VETPRO-2013-LT-0916  Liverpulis.pdf

Informacija apie stažuotę Tenerifėje pagal projektą „Kompiuterinio projektavimo operatorių stažuotė Europoje“ 

Nr. LLP-LVD-IVT-2013-LT-0856  Tenerife.pdf

Informacija apie stažuotę Maltoje pagal projektą „Kompiuterinio projektavimo operatorių stažuotė Europoje“ 

Nr. LLP-LVD-IVT-2013-LT-0856  malta.pdf

Mokinių ir mokytojų sklaidos konferencija sklaidos renginys.pdf

Mokytojų mobilumo projektų sklaidos konferencija SKLAIDOS KONFERENCIJA-mokytoju.pdf

Mokinių mobilumo projektų sklaidos konferencija  SKLAIDOS KONFERENCIJA.pdf

Tarptautinė konferencija „Innovative teaching methods in vocational training" konferencijos-programa.pdf

Vizitas Suomijoje  STAŽUOTĖ SUOMIJOJE.pdf

Vizitas Daugpilyje pagal Nordplus Junior programos projektą „Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme“

Nr. NPJR-2014/10332 VIZITAS DAUGPILYJE.pdf

Įvyko projekto „Sukurkime gražesnį rytojų“ apskritojo stalo diskusija DISKUSIJA.pdf

Kursai „Vegetariški patiekalai“ (darbuotojų grupė) vegetariski kursai.pdf

Išleistas projekto „Sukurkime gražesnį rytojų“ lankstinukas. lankstinukas aplinkosaugai Gintarė ir Akvilė.pdf

„Kursai „Vegetariški patiekalai“ (mokinių grupė) vegetariski kursai.pdf

Įspūdžiai po stažuotės Anglijoje Liverpulis.pdf

Įspūdžiai po stažuotės Portugalijoje portugalija.pdf

Aplinkosauginio  švietimo  projekto  „Sukurkime  gražesnį  rytojų“ apskritojo stalo diskusija 

kvietimas aplinkosauga.pdf

Tarptautinė nerūkymo diena nerukymo diena.pdf

Protų mūšis "Renkuosi sveikatą" skelbimas.pdf

VGTVPM atstovai dalyvavo aplinkosauginio švietimo konferencijoje konferencija.pdf

Atliekų rūšiavimo konkurso „Aš draugiškas aplinkai“ apdovanojimai apdovanojimai.pdf

Apdovanoti iniciatyvos „Ruduo su dviračiu“ nugalėtojai apdovanojimai.pdf

Skelbiame atliekų rūšiavimo konkurso „Aš draugiškas aplinkai“ rezultatus SVEIKINAME.pdf

Skelbiame iniciatyvos „Ruduo su dviračiu“ nugalėtojus SVEIKINAME.pdf

Edukacinė pamokėlė „Saugokime gamtą“ edukacine-pamoka.pdf

Įspūdžiai po protų mūšio „Aplinkosauga ir aš“ aprasymas_protu musis.pdf

Vyks protų mūšis „Aplinkosauga ir aš“ aplinkosauga ir aš.pdf

„Šokių popietės“ akimirkos sokiu-popiete.pdf

ŠOKIŲ POPIETĖ sokiu popiete.pdf

„Šiaurietiško ėjimo“ popietė SEP.pdf

Ekskursija į VU botanikos sodą Kairėnuose Ekskursija

VGTVPM bendruomenė dalyvavo iniciatyvoje „Švaresnis Vilnius“ Švaresnis-Vilnius

Skelbiamas kūrybinis konkursas „Ką man reiškia aplinkosauga?“ Ką man reiškia aplinkosauga

Kviečiame dalyvauti atliekų rūšiavimo konkurse  „Aš draugiškas aplinkai“ skelbimas-konkursas

Kviečiame dalyvauti Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Sukurkime gražesnį rytojų!” iniciatyvoje “Ruduo su dviračiu”. RUDUO SU DVIRAČIU

Skelbiamas projekto „Sukurkime gražesnį rytojų!“ veiklų grafikas. Kviečiame sekti skelbimus ir aktyviai dalyvauti veiklose!veiklu-grafikas

Prasidėjo mokymo priemonės „Traukinio valdymas realiame Lietuvos geležinkelių kelio ruože“ mokymai mokytojams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-11

Prasidėjo interaktyvios 3D grafikos metodinės priemonės mokymai geležinkelio transporto srities mokytojams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-09

Prasidėjo mokymo priemonės „Traukinio valdymas realiame Lietuvos geležinkelių kelio ruože“ mokymai mokiniams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-05

Prasidėjo interaktyvios 3D grafikos metodinės priemonės mokymai mokiniams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-03

2014 m. gegužės 27 d. 103 kab. 14.30 val. įvyks mobilumo projektų sklaidos konferencija. Konferencijos programą rasite prisegtame dokumente. PROGRAMAKONFERENCIJA

Projekto  „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909  dalyviai išvyko į stažuotę Vokietijoje. Išsamesnė informacija pateikta prisegtame dokumente

Skelbiama atmintinė projekto  „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909 dalyviams. Informaciją rasite prisegtame

dokumente

Skelbiama projekto „„Modulinės mokymo programos pritaikymas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybei“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0877 dalyvių atranka. Išsamesnė informacija prisegtame dokumente

Skelbiama projekto „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909 dalyvių atranka. Išsamesnė informacija prisegtamedokumente

Pradedamas įgyvendinti Leonardo da Vinči programos projektas „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909 Nuoroda.

2013 m. rugsėjo 24 – spalio 1 d. Laura Žarskienė ir Giedrė Beivydaitė Jarašūnienė dalyvavo projekte „Spec. poreikių mokinių ugdymo ypatumai Italijoje ir Prancūzijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0773 ir lankėsi Italijoje. Išsamesnę informaciją rasite prisegtame dokumente. dokumentas.

2013-06-10 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje įvyko mobilumo projektų sklaidos konferencija. 

Išsamesnę informaciją apie renginį rasite prisegtame dokumente. dokumentas.

2013 m. birželio 10 d. 10.30 val. 103 kab. įvyks įgyvendintų mobilumo projektų sklaidos konferencija. Konferencijos darbotvarkę rasite prisegtame dokumente. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos apie konferenciją dokumentas.

Ilona Venčkauskaitė ir Aleksandra Balsienė 2013 m. gegužės mėn. Lankėsi Prancūzijoje pagal Leonardo da Vinci projektą “Spec. poreikių mokinių ugdymo ypatumai Italijoje ir Prancūzijoje, siekiant šių mokinių pilnos integracijos į sveikųjų visuomenę bei sėkmės profesinėje karjeroje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0773.

Daugiau informacijos apie vizitą rasite prisegtame dokumente. dokumentas.

2013 m. gegužės 5-11 d. mokytojos Asta Alkimavičiūtė ir Birutė Parnarauskienė dalyvavo dalykinėje kelionėje į Latviją, Daugpilio miestą. Kartu pagal šį projektą vyko Jelena Bulygina ir Sonata Vančauskienė iš Šiaulių profesinio rengimo centro, Kęstutis Viselga ir Irena Kastantinavičienė iš Alytaus profesinio rengimo centro, Mindaugas Yčas ir Genė Armonavičienė iš Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos bei Edita Mačionienė ir Aldona Ablašinskienė iš Kauno ryšininkų mokyklos.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente  dokumentas.

2013 m. balandžio 16 d. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje lankėsi svečiai iš Čekijos.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente dokumentas.

2013 m. balandžio 14 d. Vilniaus geležinkelio ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jeronimas Mikiparavičius ir anglų kalbos mokytoja Rosita Žukauskaitė kartu su dar 8 profesinio mokymo specialistais dalyvavo Leonardo da Vinci programos projekte „IT inovacijų taikymas profesinio mokymo procese“ Nr. LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0718 ir lankėsi Italijoje, Florencijos mieste.

Daugiau informacijos apie vizitą rasite prisegtame dokumente dokumentas.

2013 m. balandžio 8-14 d. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos atstovais įgyvendindami Nordplus programos projektą “Mokytojų mobilumas Baltijos šalyse” Nr. JR-2012_1a-28789 lankėsi Daugpilio valstybinėje techninėje mokykloje.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente  dokumentas.

Šių metų kovo 27 dieną Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) pakvietė daugiau nei 150 visų švietimo sektorių atstovų, įgyvendinančių Mokymosi visą gyvenimą programos projektus ir dalyvaujančių mobilumo veiklose, į Europos piliečių metams skirtą konferenciją „Europos pilietis: aktyvus, mobilus ir besimokantis visą gyvenimą“, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos projektų vadovė Dovilė Šliuželytė taip pat dalyvavo šioje konferencijoje.

Susipažinti su konferencijos medžiaga galite ŠMPF interneto svetainėje adrese:

http://www.smpf.lt/lt/renginiai/fondo_renginiai/ivyko_europos_pilieciu_metams_skirta_konferencija_europos_pilietis_aktyvus_mobilus_ir_besimokantis_visa_gyvenima_

2013 m. kovo 4-10 d. 2 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugos mokyklos darbuotojos Vaida Bikulčienė ir Ina Stankaitienė kartu su dar 8 profesinio mokymo specialistais dalyvavo Leonardo da Vinci programos projekte „IT inovacijų taikymas profesinio mokymo procese“ Nr. LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0718 ir lankėsi Granados mieste (Ispanija).

Išsamesnę informaciją apie mobilumo vizitą rasite prisegtame dokumente dokumentas. 


Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-09 15:12