Traukinių manevrų operatorius

Programa

Traukinių manevrų operatorius (mokymosi trukmė po 10 kl. 2,3 m. po 12 kl.1 m., tęstinis 6 mėn.)

Programa

Traukinių manevrų operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam traukinių manevrų operatoriui parengti, kuris savarankiškai gebėtų saugiai manevruoti traukinius priskirtuose geležinkelio ruožuose, formuoti stoties traukinius, parengti traukos riedmenis eksploatavimui, užtikrinti saugų keleivių vežimą traukiniais.
Asmuo, įgijęs traukinių manevrų operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti traukinių manevrų operatoriumi geležinkelių transporto įmonėse ir bendrovėse. Privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: lokomotyvai, savaeigiai sąstatai, vagonai, signalinės ir ryšio priemonės, eismo saugos priemonės, priešgaisrinės apsaugos priemonės, traukos riedmens techninės priežiūros inventorius, parangos punktų inventorius, vagonų tvirtinimo priemonės, geležinkelių iešmai, kasos aparatai (stacionarūs, nešiojamieji), planšetiniai kompiuteriai (terminalai) ir t. t.

Ugdomos bendrosios kompetencijos

Bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška.

Privalomosios kompetencijos

Moka sukabinti ir atkabinti riedmenis, pildyti važtos ir traukinio krovinių gabenimo įforminimo tvarkos dokumentus, prižiūrėti krovinių pakrovimą ir tvirtinimą, manevruoti traukinius, vežti pavojingus krovinius, moka formuoti traukinius stotyse, įtvirtinti keliuose vagonus, pajungti iešmus, moka įjungti ir patikrinti geležinkelių riedmenų stabdžių veikimą, priimti ir perduoti traukos riedmenis, geba organizuoti keleivių vežimą traukiniais, suteikti pirmąją pagalbą keleiviams, moka prižiūrėti keleivinio vagono konstrukciją, autosankabą, važiuoklę, stabdžių įrangą, moka prižiūrėti keleivinio vagono elektros, šildymo, vandens tiekimo, ventiliacijos ir kondicionavimo įrenginius, geba įvertinti eksploatacines medžiagas, atlikti traukos riedmenų parangą, moka įvertinti traukos riedmenų technines charakteristikas, atlikti pagrindinius geležinkelio riedmenų traukos skaičiavimus, formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje. 

Dėstomi dalykai (moduliai)

Įvadas į profesiją, saugaus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, darbuotojų sauga ir sveikata, saugus traukinių manevravimas priskirtuose geležinkelių ruožuose, stoties traukinių formavimas, traukos riedmenų parengimas eksploatavimui, saugaus keleivių vežimo traukiniais užtikrinimas, riedmenų aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis, riedmenų traukos skaičiavimai,  įvadas į darbo rinką.
 
Turite klausimų? rašykite
Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-11 14:57