Traukinio mašinistas

Programa

Traukinio mašinistas  (mokymosi trukmė po 12 klasių 1 m.)

Programa

Modulinė traukinio mašinisto profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą traukinio mašinistą, gebantį valdyti traukinius, atlikti lokomotyvo priėmimo ir pridavimo darbus. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms.

Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos

Privalomosios kompetencijos

Gebės atlikti traukos riedmenų mechaninės įrangos techninę priežiūrą, traukos riedmenų elektros įrangos techninę priežiūrą, valdyti ir eksploatuoti traukos riedmenis stočių ir tarpstočių keliuose; atlikti traukos riedmenų priežiūrą.

Pasirenkamos kompetencijos

Mokės valdyti traukos riedmenų eksploatavimo procesus, taip pat atlikti riedmenų traukos skaičiavimus, traukos riedmenų eksploatacinių medžiagų poreikio ir sąnaudų skaičiavimą.

Ugdomos bendrosios kompetencijos

Bendravimo užsienio kalbomis, skaitmeninio raštingumo, mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo, verslumo, lyderystės, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos.

Dėstomi dalykai (moduliai)

Įvadas į profesiją, traukos riedmenų mechaniniai įrenginiai, traukos riedmenų elektros įrenginiai, traukos riedmenų valdymas, praktinis traukos riedmenų eksploatavimas ir valdymas, įvadas į darbo rinką.

Turite klausimų? rašykite
Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-11 14:57