Logistas ekspeditorius

Programa

Logisto ekspeditorius (mokymosi trukmė po 10 klasių 2,3 m., po 12 klasių 1 m. )

Programa

Modulinė logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programa skirta rengti logistus, gebančius planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.
Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.
Įgijusieji logisto ekspeditoriaus profesiją dirba transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto importo, ūkio, transporto padaliniuose. Įmonių, įstaigų tipai nėra apriboti dėl šios kvalifikacijos veiklos, bet Lietuvoje dažniausiai pasitaikantis įmonės tipas šiai kvalifikacijai yra uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios (personalinės) įmonės.

Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos

Privalomosios kompetencijos

Moka naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas, logistinės informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas, biuro techniką, parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais, įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką, pristatyti logistikos ir transporto paslaugas užsienio kalba, nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą, organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras muitinėje, geba vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą reglamentuojančius dokumentus, nuvežti į vietą pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius, kontroliuoti ir teikti informaciją apie krovinio gabenimo režimą, rengti krovinių vežimo dokumentaciją.

Pasirenkamosios kompetencijos

Moka naudoti asmeninio pardavimo techniką, priimti, sandėliuoti, išduoti ir apskaityti prekes, planuoti ir vykdyti materialiųjų srautų judėjimo srautą gamybos procese.

Ugdomos bendrosios kompetencijos

Bendravimas užsienio kalba, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis ir problemų sprendimas; socialinis ir pilietinis sąmoningumas; iniciatyvumas ir verslumas; tvarios plėtros palaikymas; sveikatos tausojimas ir darbo sauga; komandinis darbas; kritinis mąstymas; profesinė etika.

Dėstomi dalykai (moduliai)

Įvadas į logisto ekpeditoriaus profesiją, informacinės komunikacinės technologijos, vežėjo ir transporto parinkimas, krovinio ruošimas gabenimui, profesinės užsienio kalbos pagrindai, ekspedicija ir draudimas, muitinės procedūros, kelių transporto teisės pagrindai, ypatingų krovinių transportavimas, krovinių gabenimo režimai, krovinių vežimo dokumentacija, gamybos procesai, asmeninis pardavimas, krovinių sandėliavimas, saugumo elgesys ekstremaliose situacijose, fizinio aktyvumo reguliavimas.
 
Turite klausimų? rašykite
Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-11 14:57