Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo elektromonteris

Programa

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteris (mokymosi trukmė po 12 klasių 1 m. tęstinis 6 mėn.)

Programa

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterį, kuris, atsižvelgdamas į norminę techninę dokumentaciją, savarankiškai gebėtų prižiūrėti ir remontuoti geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemas, įrenginius.
Asmuo, įgijęs geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterio kvalifikaciją, galės dirbti geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteriu geležinkelio transporto įmonėse ir bendrovėse.
Norint dirbti elektromonteriu, privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: signalinės ir ryšio priemonės, geležinkelio iešmai, geležinkelio pervažų priemonės, geležinkelio pastotės, geležinkelio centralizacijos valdymo ir kontrolės aparatūra, eismo saugos priemonės, priešgaisrinės apsaugos priemonės, elektros parametrų matavimo prietaisai, elektros montuotojo prietaisai, planšetiniai kompiuteriai. Kvalifikaciją gali įgyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos

Įvadas į profesiją, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, darbuotojų sauga ir sveikata, geležinkelio automatikos sistemų schemų taikymas, geležinkelio automatikos sistemų priežiūra ir remontas, elektros tiekimo įrenginių priežiūra ir remontas, elektrotechninių medžiagų automatikai parinkimas, litavimo ir šaltkalvystės darbų atlikimas, įvadas į darbo rinką.

Privalomosios kompetencijos

Moka skaityti geležinkelio automatikos sistemų schemas, moka naudotis geležinkelio automatikos sistemų schemomis prižiūrint ir remontuojant įrenginius, išmano norminius dokumentus, reglamentuojančius geležinkelio automatikos sistemų priežiūrą ir remontą, moka atlikti geležinkelio centralizacijos valdymo ir kontrolės aparatūros priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti skirstomojo kalnelio su mikroprocesoriniu valdymu sistemų priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti mikroprocesorinės centralizacijos sistemų priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti automatinės kelio blokuotės ir automatinės kelio blokuotės su tonalinėm bėgių grandinėm įrangos priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti automatinės lokomtyvų signalizacijos kelio įrenginių priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti automatines pervažų signalizacijos ir mikroprocesorinės centralizacijos pervažos signalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto darbus, išmano norminius dokumentus, reglamentuojančius elektros tiekimo įrenginių priežiūrą ir remontą, moka atlikti nepertraukiamų maitinimo šaltinių priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti elektros mašinų ir aparatų remonto darbus, moka atlikti geležinkelio elektrifikacijos ir elektros traukos sistemų priežiūros darbus, moka atlikti geležinkelio kontaktinio tinklo remonto darbus, moka parinkti metalus ir jų lydinius, moka parinkti puslaidininkius ir spalvotuosius metalus, moka atlikti šaltkalvystės darbus, atlikti litavimo darbus.

Ugdomosios kompetencijos

Bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška.

Dėstomi dalykai (moduliai)

Įvadas į profesiją, darbuotojų sauga ir sveikata, geležinkelio automatikos sistemų schemų taikymas, geležinkelio automatikos sistemų priežiūra ir remontas, elektros tiekimo įrenginių priežiūra ir remontas, įvadas į darbo rinką.

Turite klausimų? rašykite
Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-11 14:57