Naujiena

Naujiena

VGTVPM mokymosi nuotoliniu būdu taisyklės

2020 03 24

 

1. Dalykų mokytojai iki kovo 25 d. per TAMO.lt supažindins mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus su savo dalyko nuotolinio mokymosi eiga, užduočių pateikimo būdais, skaitmeninės medžiagos šaltiniais, vertinimu, užduočių atlikimo terminais, informavimo priemonėmis ir kanalais. 
2. Dalykų mokytojai kelias dienas prieš, kada turi vykti pamoka pagal tvarkaraštį, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, užpildo el.dienyną TAMO.lt, nurodo klasės darbą (pateikia skaitmeninės medžiagos nuorodas, užduotis ir kt.), pagal poreikį skiria namų darbus. Mokiniai prie TAMO.lt dienyno privalo prisijungti kiekvieną darbo dieną.
3. Dalykų mokytojai derina sinchroninį ir asinchroninį nuotolinio mokymosi būdus. Sinchroninį nuotolinį būdą taiko tik tvarkaraštyje nurodytu laiku. Mokytojai užtikrina asmens duomenų apsaugą, naudojasi TAMO, MOODLE, sinchroniniam mokymui ZOOM aplinkomis.
4. Dalykų mokytojai stebi mokinių mokymosi aktyvumą. Pastebėjus menką mokinių dalyvavimą ugdymo procese, informuoja grupės vadovą bei skyriaus vedėją.
5. Profesijos mokytojai reikalingą mokymuisi medžiagą sukelia į virtualią mokymosi aplinką MOODLE. Planuodamas nuotolinį mokymą profesijos mokytojas mokiniams parengia nuotolinio mokymosi planą savaitei bei jį išsiunčia mokiniui, skyriaus vedėjui.
6. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai reikalingą mokymuisi medžiagą įkelia į el. dienyną TAMO.lt (nuorodas į skaitmeninę mokymosi medžiagą, užduotis, testus ir kt. skaitmeninį turinį (EDUKA, Vyturys ir kt.)).
7. Mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, užduotys yra diferencijuojamos ir siunčiamos individuliai, suteikiant galimybę užduotis atlikti per ilgesnį terminą.
8. Vaizdo pamokos yra Mokyklos nuosavybė, todėl kopijuoti jas ir skleisti visuomenei be Mokyklos vadovo sutikimo draudžiama.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-24 18:24