Naujiena

Naujiena

Mokyklos tarybos pirmininku tapo Arvydas Dveilys, AB „Lietuvos geležinkeliai“

2019 05 10

Gegužės 9 d. į pirmąjį posėdį susirinko Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas), kurios pirmininku tapo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius Arvydas Dveilys.
Posėdžio metu patvirtintas Tarybos darbo reglamentas, aptartos ateities perspektyvos, numatyti artimiausi darbai.
Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai, tarybos kadencija – 5 metai.

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos taryba

Pirmininkas 

Arvydas Dveilys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius

Nariai

Evaldas Damanauskas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas

Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė

Aneta Lysenko, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos mokytoja

Gintautas Lukauskas, UAB „Gargždų geležinkelis“ Komercijos direktorius

Andrius Meškauskas, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos II Ga klasės mokinys

Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Virginijus Ramanauskas, UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ Paslaugų skyriaus vadovas

Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovėPaskutinį kartą redaguota: 2019-05-10 11:49