Contacts

Contacts

Darbuotojai
Vytautas Girčius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kristina Klovienė
Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai
Giedrė Radzevičiūtė
Transporto paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja
Ina Stankaitienė
Gimnazijos skyriaus vedėja
Jurgita Gališanskienė
Mokymo dalies administratorė
Tatjana Gedutienė
Praktinio mokymo vadovė
Vilma Petrokienė
Personalo vedėja
Danguolė Sužiedelytė-Gaidienė
Laborantė, duomenų apsaugos pareigūnė
Irma Paukštienė
Bibliotekos vedėja
Marijona Uljanova
Vyriausioji buhalterė
Rasa Mackonienė
Metodininkė
Tomas Misevič
IT specialistas
Konstantin Ostapenko
IT specialistas
Lidija Janušonienė
Psichologė
Anastazija Kunigėlytė
Socialinė pedagogė
Žydrė Blažienė
Valgyklos vedėja
Daiva Šimkienė
Viešųjų pirkimų organizatorė
Bendrabutis
Bendrabučio administratorė
Regina Šėmienė
Bendrabučio auklėtoja
Audronė Kaminskienė
Dirbtuvių vedėja
: 2018-11-06 09:52