Contacts

Contacts

Darbuotojai
Valdas Serapinas
Direktorius
Jeronimas Mikiparavičius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kristina Klovienė
Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai
Giedrė Radzevičiūtė
Transporto paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja
Ina Stankaitienė
Verslo paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja
Vytautas Girčius
Gimnazijos skyriaus vedėjas
Jurgita Gališanskienė
Mokymo dalies administratorė

Praktinio mokymo vadovė
Vilma Petrokienė
Personalo vedėja
Renata Jakutovič
Projektų vadovė
Danguolė Sužiedelytė-Gaidienė
Laborantė, duomenų apsaugos pareigūnė
Irma Paukštienė
Bibliotekos vadovė
Marijona Uljanova
Vyriausioji buhalterė
Rasa Mackonienė
Metodininkė
Tomas Misevič
IT specialistas
Konstantin Ostapenko
IT specialistas
Lidija Janušonienė
Psichologė
Žydrė Blažienė
Valgyklos vadovė

Viešųjų pirkimų organizatorė
Bendrabutis
Bendrabučio administratorė
Regina Šėmienė
Bendrabučio auklėtoja
: 2018-11-06 09:52