1,2% parama

1,2% parama

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau–GPMĮ) nuostatos numato nuolatiniam Lietuvos gyventojui teisę nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau — LPĮ) turi teisę gauti paramą (Lietuvos Respublikoje įregistruotus labdaros ir paramos fondus, biudžetines įstaigas, asociacijas, visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyrius (padalinius), kitus juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams).

Skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos rėmimo fondui, Jūs rūpinatės savo vaikų mokymosi aplinka ir jų savijauta.

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos rekvizitai:
Įmonės kodas: 190971848
Adresas: Islandijos g.3, LT-01401, Vilnius


Paskutinį kartą redaguota: 2020-07-30 10:02