Siekdami užtikrinti mokymo bei darbo kokybę, kviečiame išsakyti savo pasiūlymus, pageidavimus ar nusiskundimus.

Savo nuomonę galite pareikšti elektroniniu laišku: kokybe@vgtvpm.lt