​Mokyklos mokinių tarybos sudėtis:

Mokinių tarybos pirmininkė – Evelina Kukytė LE 6/1 gr.;
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja – Margarita Jasinskytė LE 6/1 gr.;
Mokinių tarybos sekretorė – Viktorija Burokaitytė LE 6/1 gr.;
Stipendijų skirstymo ir lankomumo sektorius – Danielius Mažeika SV 6/1 gr.;
Renginių sektorius – Danielius Mironovas SV 6/1 gr., Digna Karlaitė LE 5/1 gr.;
Neringa Verseckaitė LE 6/1 gr., Monika Doveiko MP 5/1 gr., Lukas Ūsas KD 6/1 gr., Elizabet Kazbaraitė II gimnazijos klasė, Inesa Jankovska LE 6/1 gr.;
Sporto sektorius – Donatas Matelis II gimnazijos klasė, Ričardas Andrejevas II
gimnazijos klasė, Gintautas Žilinskas LE 5/1 gr., Darjuš Lutov LE 6/1 gr.
 

Mokyklos mokinių tarybos veikla:


Mokyklos mokinių taryba – Mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.
Mokyklos mokinių tarybos  narių skaičių bei veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius. 
Mokyklos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl mokyklos veiklos organizavimo.

 lolo.jpg

 ​