Mokyklos vizija ir misija
 
​​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla įkurta 1944 m. spalio 4 d. Tai pati seniausia mokykla šalyje. Mokykla turi savo istoriją ir tradicijas. Pedagogų kolektyvas puikiai supranta jam keliamus reikalavimus, dauguma mokytojų dirba 15 ̶ 20 metų, taip pat yra sumanus ir darbštus jaunimas. Daugiau kaip 50 metų mokykla ruošė tik geležinkelio transporto specialistus. Keičiantis ekonominei šalies situacijai mokyklos kolektyvas suprato apie būtinumą dalinai keisti mokyklos profilį. Nuo 1999 m. pradėjome rengti verslo paslaugų specialybių darbuotojus.
 
Misija
Teikti kokybiškas geležinkelio transporto ir verslo paslaugų profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, ugdyti jaunų žmonių bendruosius gebėjimus, reikalingus savarankiškam gyvenimui ir profesinei veiklai.
 
Vizija
Moderni šiuolaikinė, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai mokykla, orientuota į darbo rinkos poreikius, rengianti savarankiškus, aukštos kvalifikacijos geležinkelio transporto ir verslo paslaugų specialistus.
 
Mokyklos vertybės
Atsakingumas, pareigingumas, sveikata, šeimos laimė, sąžiningumas, teisingumas, darbštumas.


Einamųjų metų direktoriaus užduotys.pdfEinamųjų metų direktoriaus užduotys.pdf