Siekdami tobulinti profesinę kvalifikaciją ar norėdami persikvalifikuoti, suaugusieji turi puikių galimybių įgyti šių specialybių kvalifikacijos pažymėjimus:

  • Draudimo konsultanto;
  • Kompiuterio vartojimo pagrindų;
  • Riedmenų remonto šaltkalvio; 
  • Skaitmeninių technologijų-internetinių tinklalapių projektuotojo; 
  • Traukinio mašinisto;
  • Traukinių derintojo;
  • Traukinių priėmėjo;   
  • Vagonų tikrintojo- remontininko;
  • Verslo įmonių kompiuterininko.
 

​​​​​​​